50 års erfaring og lokalkendskab

Står du over for et bygge- eller anlægsprojekt, eller har du brug for at få foretaget jordbundsundersøgelser ved et eksisterende byggeri, kan Andreasen & Hvidberg hjælpe dig med at foretage de nødvendige undersøgelser for at kortlægge jordbunds- og grundvandsforholdene i det pågældende område samt eventuelt behov for fundering.

Andreasen & Hvidberg har siden 1968 foretaget mere end 50.000 jordbundsundersøgelser for nordjyske bygge- og anlægsprojekter af alle størrelser – fra parcelhuse, siloer og nedsivningsanlæg til omfattende kloakerings- og havneanlæg.

Vi er blandt Nordjyllands største uafhængige geotekniske virksomheder og er foretrukken samarbejdspartner for en bred vifte af kunder, herunder Region, kommuner, rådgivere, entreprenører og private bygherrer.

Nyheder

Vi søger en Geolog, Geotekniker eller Ingeniør

Lyder det som en spændende mulighed at være med til at forme dit eget job i en virksomhed som er i rivende udvikling? Kunne du tænke dig at blive en del af et team som sammen løfter opgaver inden for: Geologiske prøvebeskrivelser i et moderne jordlaboratorie Geotekniske discipliner Miljøfaglige problemstillinger hos en af Nordjyllands førende …