Andreasen & Hvidberg

Et solidt grundlag at bygge på

Geoteknik

Miljø

Vibrationsmåling

Fotoregistrering

Dokumentation

Geoteknik

Miljø

Vibrationsmåling

Fotoregistrering

Dokumentation

50 års erfaring med jordbundsundersøgelser i Nordjylland

Ikke to grunde er ens, og derfor er det vigtigt at få styr på jordbund, miljø og grundvand forud for et byggeprojekt eller et anlægsprojekt – uanset om du skal bygge på bar mark, ved havnen eller inde midt i byen.

Andreasen & Hvidberg er blandt de mest erfarne virksomheder, når det kommer til geoteknik og jordbundsundersøgelse i Nordjylland. Brug os som geoteknisk og miljøteknisk rådgiver – så undgår du ubehagelige overraskelser i dit projekt. Med over 60.000 jordbundsundersøgelser på cv’et er vi din sikkerhed for, at du får et solidt grundlag at bygge på. Det gælder alt fra parcelhus og etagebyggeri til kloakering, byggegrubeindfatning, pælefundering og nedsivningsanlæg.

Hos Andreasen & Hvidberg kan du hente kompetent rådgivning inden for alle geotekniske discipliner – og vi er ikke bange for at få jord under neglene! Vi udfører jordbundsundersøgelser og kortlægger jordlag og grundvandsforhold. Vi udfører dimensionering af spuns og pæle og rådgiver dig om sætningsskader. Vi undersøger jordforurening, vi sørger for § 8 tilladelse, § 19 tilladelse samt jordhåndteringsplan og rådgiver dig om bortkørsel af overskudsjord. Vi udfører tilsyn og kontrol ved udgravning til fundament og ved midlertidig grundvandssænkning, og vi udfører komprimeringskontrol og pladebelastningsforsøg. Arbejder du i et bebygget område, kan vi også stå for vibrationsmåling og fotoregistrering. I områder, hvor kloaknettet er stærkt belastet, eller i områder uden kloakering, hjælper vi dig med at sikre korrekt og effektiv nedsivning af regnvand og spildevand.

Hos Andreasen & Hvidberg sikrer vi miljøet i jord, luft og grundvand på din ejendom. Vores miljøteam udfører miljøundersøgelse og håndterer jordforurening og olietankforurening. Vi sørger for § 8 tilladelse, § 19 tilladelse samt jordhåndteringsplan og rådgiver dig om bortkørsel af overskudsjord.

Hos Andreasen & Hvidberg kan du hente kompetent rådgivning inden for alle geotekniske discipliner – og vi er ikke bange for at få jord under neglene!

Andreasen & Hvidberg er stiftet i 1968 og har til huse i et nyopført domicil i Svenstrup ved Aalborg med moderne laboratorier og masser af plads til biler og borerigge. Herfra dækker vi hele Nordjylland med en kompetent stab af medarbejdere med faglig baggrund som blandt andet ingeniør, geolog, naturgeograf, geotekniker, laborant, miljøtekniker og teknisk assistent. Vi arbejder tæt sammen med Aalborg Universitet for at sikre, at vi altid er på forkant med den teknologiske udvikling og tæt på branchens unge talenter.

Andreasen & Hvidberg er kendetegnet ved et innovativt miljø og en flad organisation, hvor der sjældent er langt fra idé til handling. Sammenholdet er stærkt og omgangstonen uhøjtidelig med afsæt i en kultur, hvor gensidig hjælpsomhed og respekt for hinandens fagligheder sætter dagsordenen. Vi tænker grønt og arbejder aktivt for at reducere vores klimapåvirkning. Derfor har vi blandt andet investeret i solceller og ladestander til elbiler.

Skal vi være kollegaer?

Andreasen & Hvidberg har travlt og søger løbende nye medarbejdere til at løse opgaver inden for geoteknik og miljø for en voksende kundekreds.

Har vi ikke en opslået stilling, der matcher dig, er du derfor altid velkommen til at sende os en uopfordret ansøgning.

Vi søger en civilingeniør i geoteknik til beregninger og dimensionering

Er du uddannet civilingeniør i geoteknik, og har du interesse for FEM beregninger og dimensionering af afstivningskonstruktioner og pæle til alle former for bygge- og anlægsarbejder? Så er det dig, vi leder efter!

Vi er blandt Nordjyllands største uafhængige geotekniske virksomheder og er foretrukken samarbejdspartner for en bred vifte af kunder - skal vi også hjælpe dig?

Svenstrup Bane Alle 15
9230 Svenstrup J
CVR-nr.: 36943815