50 års erfaring og lokalkendskab

Står du over for et bygge- eller anlægsprojekt, eller har du brug for at få foretaget jordbundsundersøgelser ved et eksisterende byggeri, kan Andreasen & Hvidberg hjælpe dig med at foretage de nødvendige undersøgelser for at kortlægge jordbunds- og grundvandsforholdene i det pågældende område samt eventuelt behov for fundering.

Andreasen & Hvidberg har siden 1968 foretaget mere end 50.000 jordbundsundersøgelser for nordjyske bygge- og anlægsprojekter af alle størrelser – fra parcelhuse, siloer og nedsivningsanlæg til omfattende kloakerings- og havneanlæg.

Vi er blandt Nordjyllands største uafhængige geotekniske virksomheder og er foretrukken samarbejdspartner for en bred vifte af kunder, herunder Region, kommuner, rådgivere, entreprenører og private bygherrer.

Nyheder

Medarbejder til boreteam

Er du selvstændig, en teamplayer og kan levere høj kvalitet i til tider vanskelige forhold? Trives du med at arbejde i det fri?

Som medhjælper kommer du til at varetage mange forskellige arbejdsopgaver i vores boreteam, hvilket betinger at du er god til at afslutte opgaver. Du kommer til at arbejde på tværs af vores borehold, og med stor kontakt til vores kunder, hvorfor det er vigtigt, at du er en teamplayer og god til at tale med alle typer mennesker.