45 års erfaring og lokalkendskab

Står du over for et bygge- eller anlægsprojekt, eller har du brug for at få foretaget jordbundsundersøgelser ved et eksisterende byggeri, kan Andreasen & Hvidberg hjælpe dig med at foretage de nødvendige undersøgelser for at kortlægge jordbunds- og grundvandsforholdene i det pågældende område samt eventuelt behov for fundering.

Andreasen & Hvidberg har siden 1968 foretaget mere end 40.000 jordbundsundersøgelser for nordjyske bygge- og anlægsprojekter af alle størrelser – fra parcelhuse, siloer og nedsivningsanlæg til omfattende kloakerings- og havneanlæg.

Vi er blandt Nordjyllands største uafhængige geotekniske virksomheder og er foretrukken samarbejdspartner for en bred vifte af kunder, herunder Region, kommuner, rådgivere, entreprenører og private bygherrer.

Laboratorium og maskinpark

Vi har egen maskinpark og derfor er vi altid klar til at rykke ud, når behovet er der, så dit projekt ikke forsinkes. Desuden foretages størstedelen af vores analyser i vores eget laboratorium, hvilket sikrer tæt sammenhæng mellem de enkelte dele af undersøgelsesprocessen.

Vi har fokus på udvikling, anvender nyeste teknologi og er opmærksomme på hvad vores kunder har brug for. Indenfor de seneste år har vi tilføjet vibrationsmåling og fotoregistrering.

Alle undersøgelser, analyser og resultater overholder gældende standarder og rapporteres i en udførlig rapport, der kan anvendes som grundlag for bygge- og anlægsarbejde.