Geoteknik

Over 50.000 jordbundsundersøgelser: Et solidt grundlag at bygge på

Spritfabrikken i Aalborg, det nye Stigsborg Havnefront, flytningen af Rubjerg Knude Fyr og jernbanen fra Lindholm til Aalborg Lufthavn. Andreasen & Hvidberg er en foretrukken geotekniker, når undergrunden er en udfordring for bygherrer i Nordjylland.

Vi har over 50 års erfaring med at yde kompetent geoteknisk rådgivning med afsæt i et stærkt lokalkendskab. Vi kender jordens formationer og er anerkendt for vores evne til at finde løsninger, der sikrer fremdrift i projekterne. Som geotekniker står vi både for rådgivningen og udfører selv boringerne med egne borerigge. For hos Andreasen & Hvidberg er vi ikke bange for at få jord under neglene!

Bygge- & anlægsprojekter

Ethvert byggeri og anlægsprojekt bør tage afsæt i en grundig geoteknisk undersøgelse, der kortlægger jordlag og grundvand. Andreasen & Hvidberg er geotekniker med erfaring fra mere end 50.000 jordbundsundersøgelser. Det er din sikkerhed for, at du får et solidt grundlag at bygge på. 

Som bygherre vil du langt hellere bruge pengene på flot arkitektur, der vækker opsigt, end på beton og armering, som ingen kan se. Hos Andreasen & Hvidberg er vi specialister i geoteknisk beregning af jordens styrkeparametre og dimensionering af fundering. Som geotekniker har vi talrige eksempler på, at bygherrer kan opnå betydelige besparelser ved at inddrage os tidligt i processen. 

Brug os som geotekniker til projektering af konstruktioner til midlertidig og permanent fundering af enhver art; pladefundament, pælefundering, spuns, københavnervæg, støttemur, indfatningsvæg, jordanker og meget mere.

Veje & kloak

Vejarbejde og kloakarbejde er komplekse størrelser, fordi projektet ofte udføres i bebygget område, hvor der er mange faktorer at tage hensyn til. 

Hos Andreasen & Hvidberg hjælper vi dig med at tage alle geotekniske forholdsregler, inden arbejdet går i gang: Hvordan ser jordlagene ud? Hvor højt står grundvandsspejlet? Er der konstruktioner i nærheden, som bør give anledning til særlig opmærksomhed? Er der brug for midlertidig afstivning? Og hvordan skal en eventuel pumpestation dimensioneres?

Alt det og meget andet får du styr på med Andreasen & Hvidberg som din geotekniker. Vi har omfattende erfaring med veje, kloakering og jernbaner, og vi kan bistå bygherrer, entreprenører og rådgivere med kompetent geoteknisk rådgivning.

Andreasen & Hvidberg kan hjælpe med dimensionering af spuns og pæle ved alle former for bygge- og anlægsarbejder, herunder midlertidige såvel som blivende konstruktioner. Arbejdet udføres med nyeste designværktøjer/programmer og i overensstemmelse med gældende normer.

Sætningsskader

Hvis uheldet er ude, og din ejendom slår revner, sørger Andreasen & Hvidberg for, at yderligere revnedannelse begrænses mest muligt. Vi fastlægger omfanget af din sætningsskade, identificerer årsagen og skaber overblikket over, hvilke dele af bygningen der har sat sig.

Sætningsskader viser sig ved dybe, gennemgående revner i fundament, gulv og murværk. Årsagen er bevægelser og manglende bæreevne i jorden under huset. En skadesundersøgelse omfatter typisk en kombination af geotekniske boringer og frigravning af fundamenter på de steder, hvor skaderne er opstået. 

Tilsyn & kontrol

Brug Andreasen & Hvidberg til at udføre geoteknisk tilsyn og kontrol i forbindelse med dit byggeprojekt eller anlægsprojekt. Så sørger vi for, at de ønskede krav for projektet kan overholdes, og at der sikres dokumentation i henhold til kvalitetssikringsplanen. Vi rykker naturligvis hurtigt ud, så du undgår forsinkelser i dit projekt.

Vi fører tilsyn og kontrol ved blandt andet:

  • Fundamentudgravninger
  • Pæleløsninger, herunder integritetstest
  • Udgravninger for udskiftningsløsninger
  • Midlertidig grundvandssænkning
  • Komprimeringskontrol og pladebelastningsforsøg

Komprimeringskontrol

Andreasen & Hvidberg har omfattende specialviden inden for komprimeringskontrol af fyldmaterialer. Vi anvender isotopsondemetoden til indbygning af fyldmaterialer, fordi det er en pålidelig og effektiv metode til at kontrollere, om fyldmaterialet lever op til gældende krav. Samtidig vil du som oftest få resultatet med det samme og undgår dermed forsinkelser i dit projekt.

Faldlodsmålinger & pladebelastningsforsøg

Andreasen & Hvidberg udfører faldlodsmålinger overalt i Nordjylland. Vi udfører målingerne med vores eget udstyr og kan således hurtigt rykke ud, når du har brug for det. Vi udfører også både statiske og dynamiske minifaldlodsmålinger og pladebelastningsforsøg til bestemmelse af E0-moduler.

Laboratorieforsøg

Med byggeriet af et nyt domicil i 2019 råder Andreasen & Hvidberg i dag over et stort geoteknisk laboratorium med topmoderne faciliteter. Her analyserer geologer og laboranter dagligt omkring 200 jordprøver fra geotekniske boringer ved byggeprojekter og anlægsprojekter rundt omkring i Nordjylland.

Med eget topmoderne geoteknisk laboratorium kan vi hurtigt og effektivt levere de data, der skal til for, at vores geoteknikere kan foretage de rigtige vurderinger ude i felten. På den måde sikrer vi, at du som bygherre, developer eller entreprenør får et solidt grundlag at bygge på.

Laboratoriet rummer desuden udstyr til at udføre proctorforsøg og vibrationsforsøg, som vi benytter i forbindelse med komprimeringskontrol. Vi foretager også miljøprøver. Disse analyseres hos en ekstern samarbejdspartner, der er certificeret under Den Danske Akkrediteringsfond (DANAK).

Vi er blandt Nordjyllands største uafhængige geotekniske virksomheder og er foretrukken samarbejdspartner for en bred vifte af kunder - skal vi også hjælpe dig?

Svenstrup Bane Alle 15
9230 Svenstrup J
CVR-nr.: 36943815