Fotoregistrering

Undgå tvivl om gamle sætningsskader med fotoregistrering

Det er en velkendt risiko, at vibrationer fra eksempelvis gravearbejde, pæleramning og grundvandssænkning kan medføre sætningsskader og revner i murværk og fundament på omkringliggende ejendomme. 

Forud for opstarten af dit byggeprojekt eller anlægsarbejde anbefaler vi derfor fotoregistrering af omkringliggende ejendommes tilstand. Det sikrer, at du har din dokumentation på plads, hvis en nabo rejser økonomisk krav i forbindelse med påståede sætningsskader eller revner i murværk og fundament.

Med en grundig fotoregistrering undgår du, at skyldsspørgsmålet ender i påstand mod påstand, fordi du vil kunne sammenholde din fotodokumentation med de observerede skader. 

Fotoregistreringen har til formål at belyse bygningernes generelle tilstand. Hvis vi konstaterer sætningsskader og revner i murværk og fundament, foretager vi efterfølgende præcis opmåling og kategorisering. 

Andreasen & Hvidberg råder over en erfaren fotograf og professionelt fotoudstyr og tilbyder fotoregistrering af højeste kvalitet – så er du sikret et solidt grundlag at bygge på.

For at undgå skader som følge af rystelser under anlægsarbejdet anbefaler vi, at du anvender vibrationsmåling. Hvor vibrationsmålerne skal opsættes, vurderer vi på baggrund af observationer fra fotoregistreringen.

Vi er blandt Nordjyllands største uafhængige geotekniske virksomheder og er foretrukken samarbejdspartner for en bred vifte af kunder - skal vi også hjælpe dig?

Svenstrup Bane Alle 15
9230 Svenstrup J
CVR-nr.: 36943815