Geoteknik

Separatkloakering

Specialiseret separatkloakering i Jylland

Hos Andreasen & Hvidberg tilbyder vi specialiseret geotekniks rådgivning til separatkloakeringsprojekter i Aalborg og resten af Jylland. Vi er eksperter i geoteknik og kan således hjælpe med alle geotekniske faser ifm. separatkloakering – herunder planlægnings-, design-, dimensionering- og implementeringsfasen. Kontakt os i dag for at høre mere.

“Med os som din geotekniske specialist kan du være sikker på at få styr på alle disse detaljer og meget mere”

Geoteknisk rådgivning i forbindelse med vej- og kloakarbejde

Vejarbejde og kloakarbejde udgør komplekse opgaver, især når de udføres i tætbefolkede områder, hvor der er mange variabler at tage hensyn til. Vi er dedikerede til at sikre, at alle geotekniske faktorer er velovervejede, før arbejdet påbegyndes.

Vi analyserer jordlagene, vurderer grundvandsspejlets niveau, identificerer potentielle risici for sætningsskader i nærliggende konstruktioner samt vurderer behovet for midlertidig afstivning. Ydermere står vi for dimensioneringen af eventuelle pumpestationer og andre tekniske installationer.

Vi besidder omfattende erfaring inden for veje, separatkloakering og jernbaner – og vores ekspertise står til rådighed for bygherrer, entreprenører og rådgivere, som har brug for kompetent geoteknisk rådgivning.

Svenstrup Bane Alle 15
9230 Svenstrup J
CVR-nr.: 36943815