Vibrationsmåling

Avanceret vibrationsmålingsudstyr fra Andreasen & Hvidberg giver dig øget tryghed for, at vibrationer fra bygge- og anlægsarbejder overholder de tilladte grænseværdier, så der ikke sker skade på nabobygninger. Vores specialudviklede software, alarmsystem til SMS/mail og online overvågningssystem giver dig en unik mulighed for fra dag til dag at dokumentere vibrationsniveauet online samt foretage ændringer i arbejdet, såfremt vibrationerne når et kritisk niveau. Systemet er en enkel, omkostningseffektiv og brugervenlig løsning.

Vores løsning giver større tryghed gennem:

  • Alarmsystem, så der hurtigt kan skrides ind, hvis der er fare for skader eller gener.
  • Online adgang til dagens og periodens vibrationsmålinger.
  • Overskuelig, let forståelig visualisering af vibrationsniveauet.
  • Mulighed for at udlevere brugernavn/password for online system til rådgivere, entreprenører og bygherrer, så de dagligt kan følge med i målingerne.

Specifikationer

Vibrationsmåler VIBRA+
Peak velocity, – acceleration In x-, y- and z-direction per time interval
Frequency Of the velocity in x-, y- and z-direction
Frequency range and accuracy DIN 45669-1 June 1995, accuracy class 1
Dominant frequency determination Zero crossing method
FFT (VIBRA+ only)
Frequency characteristic Lower limit (-3dB): 0.8 hz (12 dB/oct.)
Upper limit (-3dB): 100 hz (12 dB/oct.)
Velocity range 0 – 100 mm/s
kBFt and kBFmax (VIBRA+ only) In x-, y-, z-direction in accordance with DIN 4150 – part 2

Extensive technical specifications available at http://www.profound-usa.com/vibra-system.html