Dokumentation

I Andreasen & Hvidberg arbejdes der efter gældende normer og vejledninger. Hermed er du garanteret et veldokumenteret produkt, og at vores ydelse er din forsikring imod skader.

Alle undersøgelser dokumenteres i henhold til gældende standarder. Du modtager ved opgavens afslutning en kopi af rapporten, som kan anvendes eksempelvis som grundlag for projektering, køb og salg eller som dokumentation til relevante myndigheder.

Vi arbejder i overensstemmelse med følgende standarder og vejledninger:

Normer, standarder og litteratur
DS 415(4.1), Norm for fundering
DS409(2.1), Norm for sikkerhedsbestemmelser for konstruktioner
DS/EN 1997, Eurocode 7, Geoteknik, del 1, 2, 3 og Nationale Anneks
Dgf-Bulletin 1, Vejledning i ingeniørgeologisk prøvebeskrivelse
Dgf-Bulletin 14, Felthåndbogen
Dgf-Bulletin 15, Laboratoriehåndbogen
Dgf-Bulletin 18, Funderingshåndbogen
SBI-anvisning 181, Fundering af mindre bygninger.
Lærebog i Geoteknik, Niels Krebs Ovesen, Leif D Fuglsand, Gunnar Bagge

Link til gældende normer:

Eurocodes