Dokumentation

Normer & standarder

I Andreasen & Hvidberg arbejdes der efter gældende normer og vejledninger. Hermed er du garanteret et veldokumenteret produkt, og at vores ydelse er din forsikring imod skader.

Alle undersøgelser dokumenteres i henhold til gældende standarder. Du modtager ved opgavens afslutning en kopi af rapporten, som kan anvendes eksempelvis som grundlag for projektering, køb og salg eller som dokumentation til relevante myndigheder.

Vi arbejder i overensstemmelse med følgende standarder og vejledninger:

Se specifikationer
Normer, standarder og litteratur
DS 415(4.1), Norm for fundering
DS409(2.1), Norm for sikkerhedsbestemmelser for konstruktioner
DS/EN 1997, Eurocode 7, Geoteknik, del 1, 2, 3 og Nationale Anneks
Dgf-Bulletin 1, Vejledning i ingeniørgeologisk prøvebeskrivelse
Dgf-Bulletin 14, Felthåndbogen
Dgf-Bulletin 15, Laboratoriehåndbogen
Dgf-Bulletin 18, Funderingshåndbogen
SBI-anvisning 181, Fundering af mindre bygninger.
Lærebog i Geoteknik, Niels Krebs Ovesen, Leif D Fuglsand, Gunnar Bagge

Link til gældende normer: Eurocodes

Maskinpark

Mercedes Unimog

Udførelse af geotekniske- og miljøtekniske boringer med snegl og sandspand.

Se specifikationer
Mercedes Unimog U4000/32
Drill-Crane, Hydraulic AH-DRILL03
Drilling Debth 40 m
Casing 6″
Tower Height
7,95 m
Stroke Length
6,90 m
Wheelbase
3,25 m
Height 3,35 m
Width 2,30 m
Weight/Load Weight
8500 kg / 8500 kg
Pull Down Force
3 kN
Hold Back Force
40 kN
Moment
5 kNm at 40 rpm

 

Insitu test
Field Vane Test (FVT), type V4, V5, V7,5, V9,2
Standard Penetration test (SPT), 63,5 kg weight
In-situ Soil Extraction, A- and B-tubes
Dynamic Probing tests (DP)
Weight sounding test, 100 kg weight

MAN 4×4 Drill – HY79

Udførelse af geotekniske- og miljøtekniske boringer med snegl og sandspand samt udførelse af CPT-forsøg.

Se specifikationer
Drill-Crane, Hydraulic
Hy-79/09-GRS-AH
MAN 4×4
18 tons
Drilling Debth
50 m
Casing 6″
Tower Height
8,9 m
Stroke Length
6,4 m
Wheelbase
3,9 m
Height
3,92 m
Width
2,55 m
Weight/Load Weight
15000 kg / 18000 kg
Pull Down Force
34 kN
Hold Back Force
54 kN
Moment
5,5 kNm at 40 rpm

 

Insitu test
Cone penetration Test / Cone penetration test with water pressure measurement (CPT/CPTU)
Field Vane Test (FVT), type V4, V5, V7,5, V9,2
Standard Penetration test (SPT), 63,5 kg weight
In-situ Soil Extraction, A- and B-tubes
Dynamic Probing tests (DP)
Weight sounding test, 100 kg weight

CPT/CPTU
Probe NOVA Acoustic
Qc= 100 MPa, fs= 0,5 MPa, u= 2,0 MPa
Hydraulic Capacity-Pushing 50 kN
Hydraulic Capacity-Pulling 50 kN
CPT-Speed 20 mm/sec
CPT-Range 18–22 mm/sec

Toyota Landcruiser

Udførelse af geotekniske- og miljøtekniske boringer med snegl og sandspand.

Se specifikationer
Toyota Landcruiser 4,2 D
Drill-Crane, Hydraulic AH-DRILL99
Drilling Debth 20 m
Casing 4″
Tower Height
6,95 m
Stroke Length
5,70 m
Wheelbase
2,98 m
Height 2,60 / 2,40 m
Width 1,69 m
Weight/Load Weight
3500 kg / 3500 kg
Pull Down Force
30 kN
Hold Back Force
30 kN
Moment
1,2 kNm at 40 rpm

 

Insitu test
Field Vane Test (FVT), type V4, V5, V7,5, V9,2
Standard Penetration test (SPT), 63,5 kg weight
In-situ Soil Extraction, A- and B-tubes
Dynamic Probing tests (DP)

Weight sounding test, 100 kg weight

Knebel Drill

Udførelse af geotekniske- og miljøtekniske boringer med snegl og sandspand samt udførelse af CPT-forsøg.

Se specifikationer
Knebel Drill Hy-79/09-GRS-A-C
Drill-Crane, Hydraulic AH-DRILL15
Drilling Debth 45 m
Casing 6″
Tower Height
6,8 m
Stroke Length
5,4 m
Wheelbase
2,545 m
Height 2,8 m
Width 2,2 m
Weight/Load Weight
7500 kg / 8500 kg
Pull Down Force
30 kN
Hold Back Force
60 kN
Moment
5,5 kNm at 40 rpm

 

Insitu test
Cone penetration Test / Cone penetration test with water pressure measurement
(
CPT/CPTU)
Field Vane Test (FVT), type V4, V5, V7,5, V9,2
Standard Penetration test (SPT), 63,5 kg weight
In-situ Soil Extraction, A- and B-tubes
Dynamic Probing tests (DP)

Weight sounding test, 100 kg weight

 

CPT/CPTU
Probe NOVA Acoustic
Qc= 100 MPa, fs= 0,5 MPa, u= 2,0 MPa
Hydraulic Capacity-Pushing 30 kN
Hydraulic Capacity-Pulling 30 kN
CPT-Speed 20 mm/sec
CPT-Range 18–22 mm/sec

Volvo / CPT-Rig

Udførelse af geotekniske- og miljøtekniske boringer med snegl og sandspand samt udførelse af CPT-forsøg.

Se specifikationer
Volvo / CPT-Rig Volvo 4×4 FM340 / Geotech
Drill-Crane, Hydraulic HIAB IYYES4 Hipro
Drilling Debth 10 m
Casing No
Tower Height
Stroke Length
Wheelbase
3,9 m
Height 3,8 m
Width 2,4 m
Weight/Load Weight
15000 kg / 18000 kg
Pull Down Force
10 kN
Hold Bach Force
15 kN
Moment
5,0 kNm at 40 rpm

 

Insitu test
Cone penetration Test / Cone penetration test with water pressure measurement (CPT/CPTU)
Field Vane Test (FVT), type V4, V5, V7,5, V9,2
Standard Penetration test (SPT), 63,5 kg weight
In-situ Soil Extraction, A- and B-tubes
Dynamic Probing tests (DP)
Weight sounding test, 100 kg weight

 

CPT/CPTU
Probe NOVA Acoustic
Qc= 100 MPa, fs= 0,5 MPa, u= 2,0 MPa
Hydraulic Capacity-Pushing
140 kN
Hydraulic Capacity-Pulling
140 kN
CPT-Speed 20 mm/sec
CPT-Range 18–22 mm/sec

Laboratorium

Hos Andreasen & Hvidberg råder vi over eget laboratorium hvor vores laboranter og geolog analyserer jordprøver og udfører relevante forsøg. Vores faciliteter ajourføres med nyeste teknologier og efter gældende standarder.

Miljøprøver analyseres ved ekstern samarbejdspartner, akkrediteret laboratorium certificeret under DANAK.

Se specifikationer
Jordprøver
Geologisk prøvevurdering iht. DGF-Bulletin 1, ”Vejledning i Ingeniørgeologisk prøvebeskrivelse” som opfylder betingelserne i Eurocode 7
Forsøg Norm/vejledninger
Kornkurver
DS/EN 933-1:2012
Glødetabsbestemmelse
550prVI 99-9
Plasticitetsforsøg
Bulletin 15, 2001-01-15, prVI 99-5 2004
Løs og fast lejring
Bulletin 15, 2001-01-15, DGI 6180:1979, DGI 6181:1979
Standard Proctor
DS/EN 13286-2:2011, prVI 99-6:2014
Vibrationsindstampning
DS/EN 13286-5:2003
Methylenblåværdi (MB) 
DS/EN 933-9:2009+A1:2013
PID-målinger
Feltforsøg Norm/vejledninger
Isotopsondemålinger
SV LP 16, prVI 99-10:2011
Statisk pladebelastning
SV LP 8
Minifaldlod
prVI 90-4:2007
Sandefterfyldning
VD 611.2, prVI 99-4:2004
Hydrometeranalyse
DS/EN 17892-4:2016
Kalkindhold
prVI 99-11
Vurdering af filleregenskaber (methylenblåt) (MB) DS/EN 933-9:2013
Vandindhold
DS/EN 1097-5:2013
Infiltrationsforsøg
Double ring infiltrometer
Vingeforsøg, norske og danske
DGF-Bulletin 14, referenceblad for vingeforsøg
Let rammesondering
DGF-Bulletin 14
Udtagning af miljøprøver
Vi følger de gældende retningslinjer og bekendtgørelser

 

Ellidshøj Jorddepot

Andreasen & Hvidberg A/S styrer det administrative Ellidshøj Jorddepot, der modtager ren jord (kategori 1) uden fremmedlegemer.

Har du spørgsmål til Tro- og Loveerklæringen, analyseantal, §52 ansøgning eller anmeldelser af jordflytninger i al almindelighed? Så ring til os på tlf. 98 14 32 00 eller send en mail på jordflytning@aogh.dk.

Har du spørgsmål til modtagerkontrol, tipning af jord, eller priser for modtagelse af jord? Kontakt Jesper Duus hos Ellidshøj Jorddepot på tlf. 30 70 13 67

Generel dispensation

Tro- og Loveerklæring

Vi er blandt Nordjyllands største uafhængige geotekniske virksomheder og er foretrukken samarbejdspartner for en bred vifte af kunder - skal vi også hjælpe dig?

Svenstrup Bane Alle 15
9230 Svenstrup J
CVR-nr.: 36943815