Geoteknisk rådgivning ved det vilde Vesterhav

For Andreasen & Hvidberg kulminerede seks års arbejde for at beskytte Rubjerg Knude Fyr mod nedstyrtning, da det 120 år gamle fyr blev flyttet i sikker afstand fra skrænten.

At Danmark har en uhyre foranderlig og dramatisk kystlinje, kan Andreasen & Hvidberg skrive under på. I rollen som geoteknisk rådgiver har virksomheden fulgt Rubjerg Knudes forandringer tæt gennem mere end seks år. 

{

Normalt foretager vi boringer langt ned i undergrunden med vores borerig for at få viden om områdets geologi. Men det kunne ikke lade sig gøre...

Andreasen & Hvidberg var derfor det oplagte valg, da styrken af jorden skulle bestemmes forud for flytningen af Rubjerg Knude Fyr i efteråret 2019.  Her måtte Andreasen & Hvidberg tage håndværktøj i brug for at få de geotekniske data i hus.

– Normalt foretager vi boringer langt ned i undergrunden med vores borerig for at få viden om områdets geologi. Men det kunne ikke lade sig gøre at køre en Unimog op til fyret på toppen af klinten. Vi måtte derfor lade vores normale udstyr blive hjemme og vurdere jordens styrkeparametrene på baggrund af håndboringer og let rammesondering, fortæller geotekniker Christina Nygaard fra Andreasen & Hvidberg.

Rubjerg Knude

Flytning af fyr

2019

Jordbundsundersøgelser, dimensionering af fundamenter, tilsyn

Christina Nygaard
Ingeniør, geotekniker
33 60 85 01
cny@aogh.dk

Forudsigelsen holdt stik

Da Rubjerg Knude Fyr blev opført i 1899, var det på en placering 200 meter inde i landet. Med årene rykkede skrænten tættere og tættere på. Derfor var det nødvendigt at vurdere fyrets indvirkning på skræntens stabilitet, da Hjørring Kommune sammen med Realdania, Naturstyrelsen og Kulturarvsstyrelsen, i 2013 havde planer om at omdanne fyret til besøgscenter.

Andreasen & Hvidberg besigtigede skrænten første gang i foråret 2013 og konstaterede, at regnvand får skrænten til at skride ned. Men med hvilken hastighed? For at svare på det spørgsmål, måtte virksomhedens geotekniske team gå alternativt til værks. Der blev foretaget håndboringer, som i kombination med blandt andet droneoptagelser og historiske opmålinger ledte teamet frem til en konklusion. 

– Afstanden fra fyret og ud til toppen af skrænten var dengang 23 meter. Med afsæt i de historiske data vurderede vi, at der i løbet af 2-7 år ville være ’spist’ så meget af klitten, at fyret ville være tættere på skrænten end de 10 meter, der var angivet som sikkerhedsafstand, fortæller geotekniker Christina Nygaard fra Andreasen & Hvidberg.

Forudsigelsen holdt stik. Godt seks år efter Andreasen & Hvidbergs indledende undersøgelser var Rubjerg Knude Fyr så faretruende tæt på skrænten, at den danske Stat bevilligede fem mio. kroner til en flytning. Og den 22. oktober 2019 skrev Murermester Kjeld Pedersen og kranfirmaet BMS sig ind i danmarkshistorien ved at være de første, der har formået at flytte et fyr i ét stykke.

{

Som geotekniker er det noget helt særligt at få mulighed for at følge områdets udvikling over så lang en periode som seks år...

Noget helt særligt

Andreasen & Hvidberg har i perioden fra 2013 og frem til fyrets flytning i 2019 haft til opgave at overvåge skræntens stabilitet. Det er gjort ved at foretage periodevise opmålinger af skrænten i tre snit suppleret med droneoptagelser. Gennem en sammenligning af målingerne kan man få et indblik i, hvordan terrænet ændrer sig og på den baggrund foretage en stabilitetsvurdering.

– Områdets geologi er fascinerende og særpræget. Som geotekniker er det noget helt særligt at få mulighed for at følge områdets udvikling over så lang en periode som seks år og få et indblik i, hvordan hav, vejr og vind forandrer naturen og kystlinjen, siger Christina Nygaard.

Læs mere om jordbundsundersøgelser her

Vi er blandt Nordjyllands største uafhængige geotekniske virksomheder og er foretrukken samarbejdspartner for en bred vifte af kunder - skal vi også hjælpe dig?

Svenstrup Bane Alle 15
9230 Svenstrup J
CVR-nr.: 36943815