Komplekse beregninger på toppen af Aalborg

For Søren Enggaard A/S er der penge at spare ved at lade Andreasen & Hvidberg analysere undergrunden og optimere fundamenterne under de nye højhuse i Parkbyen.

– Egentlig vil vi meget hellere bruge pengene over jorden end under jorden. Men vi ved også, at kan vi eksempelvis reducere tykkelsen af bundpladen med 15 centimeter, så er det i sidste ende af stor betydning for projektets samlede økonomi, siger Karsten Westergaard.

{

Egentlig vil vi meget hellere bruge pengene over jorden end under jorden...

Han er projektchef i Søren Enggaard A/S, der har haft Andreasen & Hvidberg som sin foretrukne geotekniske rådgiver på byggeprojekter gennem mange år. Således også på Sohngårdsholmsvej i Aalborg, hvor Søren Enggaard A/S i 2019-2021 bygger fem boligtårne i 10-16 etager samt et p-hus på en af byens højeste beliggenheder.

Søren Enggaard A/S

Parkbyen – boliger og p-hus

2019 – 2021

Jordbundsundersøgelser, dimensionering af fundamenter, tilsyn

Christina Nygaard
Ingeniør, geotekniker
33 60 85 01
cny@aogh.dk

De kan noget med jord

Det bakkede landskab i denne del af Aalborg består af kalk og har givet anledning til en del ekstra foranstaltninger i forbindelse med udgravning og støbning på grunden.

{

Andreasen & Hvidberg kan noget med jord, som de rådgivende ingeniører ikke kan. De ser nogle muligheder for at optimere og hive større styrker ud af de bærende jordlag...

Kalken under det øverste jordlag har store sprækker, hvilket giver betydelige udsving i jordens styrkeforhold. Ved at bruge flere ressourcer i beregningsfasen er det ifølge Karsten Westergaard lykkedes at opnå betydelige besparelser på beton og armering til funderingen.

– Andreasen & Hvidberg kan noget med jord, som de rådgivende ingeniører ikke kan. De ser nogle muligheder for at optimere og hive større styrker ud af de bærende jordlag, siger projektchefen.

Skærpet tilsyn hindrer sætningsskader

Undervejs i arbejdet med udgravningerne er man flere steder stødt på underjordiske kaviteter – såkaldte jordfaldshuller – der er opstået som følge af mange års nedsivning af surt regnvand, som opløser kalken. Det har gjort det nødvendigt at være særligt opmærksom på risikoen for, at de høje bygninger kan få sætningsskader:

– Jeg har set maskiner synke ned i jordfaldshuller, så det er ikke svært at forestille sig, at risikoen for sætningsskader er stor. Derfor fører vi skærpet tilsyn og følger samtlige udgravninger i Parkbyen tæt, siger direktør Jens Jakob Porsmose fra Andreasen & Hvidberg.

Vi er blandt Nordjyllands største uafhængige geotekniske virksomheder og er foretrukken samarbejdspartner for en bred vifte af kunder - skal vi også hjælpe dig?

Svenstrup Bane Alle 15
9230 Svenstrup J
CVR-nr.: 36943815