81 boringer baner vejen til Aalborg Lufthavn

Boreentreprise og fagligt tilsyn. Andreasen & Hvidberg sætter markant aftryk på ny nordjysk togstrækning.

Fra slutningen af 2020 kan danskerne køre direkte med tog mellem lufthavnene i København og Aalborg takket været en udvidelse af den nordjyske jernbane fra Lindholm Station til Aalborg Lufthavn.

{

Virksomheden har som led i de geotekniske undersøgelser udført intet mindre end 81 boringer i dybder fra fem til 25 meter på den tre kilometer lange banestrækning...

Som boreentreprenør og fagligt tilsynsførende har Andreasen & Hvidberg været tilknyttet projektet gennem knap to år fra projekteringsfasen. Virksomheden har som led i de geotekniske undersøgelser udført intet mindre end 81 boringer i dybder fra fem til 25 meter på den tre kilometer lange banestrækning, hvor der også er udført supplerende CPTu-forsøg i udvalgte områder. 

– Baneprojekter er komplekse størrelser, og Banedanmark er en bygherre, der stiller høje krav til sine leverandører. Derfor betragter jeg det i høj grad som en blåstempling af vores virksomhed, når vi tildeles to så betydelige roller i et projekt som dette, siger direktør Jens Jakob Porsmose.

Banedanmark

Udvidelse af jernbane

2019 – 2020

Jordbundsundersøgelser, dimensionering af fundamenter, tilsyn

Christina Nygaard
Ingeniør, geotekniker
33 60 85 01cny@aogh.dk

300.000 tons sand og 100.000 vertikaldræn

For pendlere og naboer til den nye banestrækning har noget af det mest iøjnefaldende ved projektet været en kæmpemæssig midlertidig sandvold, der blev anlagt i en højde på mere end seks meter over terræn på en stor del af den tre kilometer lange strækning.

Der er tale om en såkaldt forbelastningsdæmning, som Andreasen & Hvidberg har været med til at anbefale for at få den bløde undergrund til at sætte sig hurtigere. Entreprenøren MJ Eriksson har kørt intet mindre end 300.000 tons sand på – svarende til 11.500 vognlæs – og etableret 100.000 vertikaldræn for at ’trække’ vandet ud af jorden.

– Formålet med en forbelastningsdæmning er at gøre underlaget klar til at bære vægten af jernbanen og de tog, der skal køre på den. Med denne metode kan vi få jorden til at sætte sig med op til en meter, og vi undgår dermed dyre sætningsskader, når banen først er etableret, forklarer Jens Jakob Porsmose.

{

Hvor man i andre projekter kan opleve, at rådgiverne først skal hjem og regne, har det med Andreasen & Hvidberg været fantastisk at opleve, hvordan vurderinger i marken hurtigt omsættes til beslutning...

Baner vejen for entreprenøren

Andreasen & Hvidberg har både ført tilsyn med etableringen af forbelastningsdæmningen og det efterfølgende anlægsarbejde, som er udført af MJ Eriksson.

Ifølge projektleder Flemming Hammershøj fra MJ Eriksson er det afgørende, at den tilsynsførende har erfaring og er i stand til at træffe en hurtig beslutning, når man undervejs i projektet støder på forhindringer.

– Hvor man i andre projekter kan opleve, at rådgiverne først skal hjem og regne, har det med Andreasen & Hvidberg været fantastisk at opleve, hvordan vurderinger i marken hurtigt omsættes til beslutning. Når du arbejder i jorden, vil der altid være noget, du ikke kan forudsige. Det har der også været i dette projekt, og her er Andreasen & Hvidberg gode til at tage bestik af situationen og bane vejen for entreprenøren, så vi kan komme hurtigt videre. Hvis det stod til os at vælge fagligt tilsyn, ville Andreasen & Hvidberg helt sikkert være et foretrukket firma, siger Flemming Hammershøj.

Læs mere om Andreasen & Hvidbergs kompetencer inden for geoteknik her

Vi er blandt Nordjyllands største uafhængige geotekniske virksomheder og er foretrukken samarbejdspartner for en bred vifte af kunder - skal vi også hjælpe dig?

Svenstrup Bane Alle 15
9230 Svenstrup J
CVR-nr.: 36943815