Store besparelser i pæleprojekt på Vindpark Overgaard

Andreasen & Hvidberg har optimeret pæleprojektet i etape 1B på Vindpark Overgaard, hvor pælelængerne er blevet reduceret med op til 25 procent.

Vindpark Overgaard nær Randers bliver Danmarks største landvindmøllepark med 46 møller på hver 3,6 MW og en årlig el-produktion, der kan dække 127.000 husstandes forbrug. I etape 1B har Andreasen & Hvidberg udarbejdet udbudsmateriale til anlægsarbejder, udført geotekniske boringer, tilsynsopgaver og optimeret dimensioneringen af pælefunderingen. Etapen indeholder ti møller.

I projektet har Andreasen & Hvidberg stået for dimensioneringen af pælefunderingen og derudover foretaget dimensionering af adgangsveje og kranpladser, samt stået for fagtilsyn i anlægsfasen. Det har betydet, at pælelængderne på de ti af møllerne er blevet optimeret med op til 25 procent. Besparelserne er opnået med geotekniske undersøgelser ved hver mølle samt PDA-målinger, herunder CAPWAP-analyser, af prøvepæle, hvilket Andresen & Hvidberg er specialister i at håndtere og beregne.

– Vindmøllefundamenterne er dimensioneret af Vestas, der ligeledes indledningsvist har fastsat pælelængderne, hvor der tages højde for værste tilfælde. Vi tilpasser og optimerer funderingen for hver mølle, hvor jordbundsforholdene varierer meget fra mølle til mølle. Der installeres prøvepæle og derudover PDA-målinger ved hver mølle, for at optimere og dokumentere hvor meget pælene kan belastes med, forklarer Jens Porsmose fra Andreasen & Hvidberg.

Eurowind Project A/S

Overgaard Vindpark I

2020 – 2021

Jordbundsundersøgelser, dimensionering af pæle og vejopbygning, tilsyn

Jens J. Porsmose
Direktør, ingeniør, geotekniker
33 60 85 07
jjp@aogh.dk

Reduceringen af pælelængderne har givet store materialebesparelser for Eurowind Energy, der står for at etablere møllerne.

{

Andreasen & Hvidberg har undersøgt jordens beskaffenhed og optimeret projektet. Det har betydet, at denne del har været 25 procent billigere at etablere, forklarer Project Manager Lars Kim Andersen fra Eurowind Energy.

I etape 1B har Andreasen & Hvidberg udført tilsynsopgaver under pæleramning samt udgravning, på armeringsprojektet og under etableringen af ti nye adgangsveje og pladser.

– Andreasen & Hvidberg har været inde over tilsynet og styret tidsplanen og processen med anlægsarbejdet i tæt samarbejde med bygherre og entreprenøren, hvilket har medført en god fremdrift uden ventetid. Dette har stor betydning for så stort et projekt, fortæller direktør Jens Porsmose.

Læs mere om Andreasen & Hvidbergs kompetencer inden for jordbundsundersøgelser her

Vi er blandt Nordjyllands største uafhængige geotekniske virksomheder og er foretrukken samarbejdspartner for en bred vifte af kunder - skal vi også hjælpe dig?

Svenstrup Bane Alle 15
9230 Svenstrup J
CVR-nr.: 36943815