Effektiv jordhåndtering sikrer miljøet på tidligere industrigrund

Omkring 5.500 tons asbestholdig jord nyttiggøres som led i byggeriet af 134 nye boliger på Eternitten i Aalborg. I rollen som miljøteknisk rådgiver er Andreasen & Hvidberg med til at sikre, at den opgravede jord kan blive på grunden mellem de nye bygninger.

I gamle dage var det hér, ved indgangen til et af Aalborgs store industriområder, at Dansk Eternit Fabriks administration og lager havde til huse. De gamle bygninger er nu jævnet med jorden, og i slutningen af 2023 står et helt nyt byggeri – Ankomstpladsen – med 134 lejeboliger klar til indflytning.

Det er en kompliceret proces, når et tidligere industriområde skal omdannes til by- og boligkvarter. På den gamle eternitgrund i Aalborg skyldes det ikke mindst forekomsten af asbest, der skal håndteres efter særlige regler i lovgivningen. Som rådgiver for Søren Enggaard A/S har Andreasen & Hvidberg været med i byggeriet af Ankomstpladsen siden projekteringsfasen. Virksomhedens specialister har blandt andet udført geotekniske undersøgelser, forureningsundersøgelser og risikovurdering, sørget for §8-ansøgning samt indhentning af tilladelse til at nyttiggøre den opgravede jord mellem de nye bygninger.

Med sin jordhåndteringsplan forventer Andreasen & Hvidberg at kunne nyttiggøre godt 5.500 tons asbestholdig jord på grunden. Det svarer rundt regnet til kapaciteten af 160 lastbiler.

{

For bygherren er der mange penge at spare, fordi alternativet ville være at bortkøre jorden og tilkøre rent sand fra en grusgrav. Dermed sikrer vi også en betydelig miljømæssig gevinst, idet vi ikke skal have en masse lastbiler til at køre frem og tilbage”, forklarer geolog Anders Kristensen fra Andreasen & Hvidberg.

Søren Enggaard A/S

Ankomstpladsen, Aalborg (boliger)

2022-2023

Geotekniske undersøgelser, forureningsundersøgelser, risikovurdering, jordhånd-teringsplan, §8-ansøgning

Anders Kristensen
Geolog
33 60 85 11
ak@aogh.dk

Andreasen & Hvidberg har hjulpet Søren Enggaard A/S som geoteknisk og miljøteknisk rådgiver på mange byggeprojekter gennem årene. For Søren Enggaard A/S er det et værdifuldt samarbejde, som medvirker til at sikre fremdrift ude på byggepladserne.

{

Ved at inddrage en specialist som Andreasen & Hvidberg har vi vished for, at der er styr på alle aspekter i henhold til fundering og jordhåndtering. Det gør, at vi kan koncentrere os om dét, vi er bedst til; nemlig at skabe attraktive byggerier”, siger projektleder Martin E. Jensen fra Søren Enggaard A/S.

Andreasen & Hvidbergs specialister var nogle af de første til at betræde byggepladsen, og de bliver også nogle af de sidste til at arbejde på projektet, når byggeriet står færdigt:

{

Når entreprenøren er færdig med at bygge, skal vi udarbejde et slutnotat med en redegørelse for alle jordmængder. Desuden er der nogle forhold, som skal dokumenteres i henhold til §8-tilladelsen. Så for vores vedkommende vil projektet først være helt afsluttet et par måneder senere”, siger Anders Kristensen.

Vi er blandt Nordjyllands største uafhængige geotekniske virksomheder og er foretrukken samarbejdspartner for en bred vifte af kunder - skal vi også hjælpe dig?

Svenstrup Bane Alle 15
9230 Svenstrup J
CVR-nr.: 36943815