Utæt olietank

Ved mistanke om en utæt olietank (nedgravet eller overjordisk) på din grund kan Andreasen & Hvidberg hurtigt og effektivt undersøge, om der er sket forurening af den omkringliggende jord samt rådgive om oprensning og bortskaffelse af både olietank og forurenet jord.

En forureningsundersøgelse skal som udgangspunkt aftales og udføres i samarbejde med region og kommune, og det samme gælder håndteringen af den forurenede jord. Vi har stor erfaring med denne form for undersøgelser og kan, såfremt du ønsker det, varetage den nødvendige kontakt til myndighederne hele vejen gennem forløbet.

Vi gennemfører de nødvendige og relevante boringer og samler efterfølgende resultaterne i en rapport, som kan bruges som dokumentation til myndighederne.

Når den forurenede jord skal flyttes til godkendt jordmodtageranlæg kan vi håndtere anmeldelsen for dig.