Miljøhistorik

Ved alle forureningsundersøgelser indledes vores arbejde med grundig gennemgang af miljøhistorikken for den pågældende grund. Vi samarbejder med eksempelvis Teknisk Forvaltning og kommunernes miljøafdelinger og sammenholder oplysningerne med arkiver af luftfotos samt eventuelle tidligere boringer, vi har foretaget i området.

Derved får vi et samlet billede af potentielle forureningskilder, som sammen med jordprøver kan fastlægge forureningens art og omfang samt behov for afværgeforanstaltninger.