Jordforurening

Har du mistanke/formodning om at din grund er forurenet, kan vi bistå med rådgivning hele vejen gennem processen.

Når vi indleder en forureningsundersøgelse ser vi på ejendommens historik, herunder tidligere mulige forureningskilder, tidligere boringer samt evt. nuværende mulige forureningskilder. Vi udarbejder et undersøgelsesprogram og foretager relevante undersøgelser og analyser med det formål at fastslå forureningskilde og –omfang. På dette grund udarbejder vi en risikovurdering. Vi kan bistå med afgrænsning og oprensning, herunder bl.a. rådgive i forhold til bortskaffelse af forurenet jord, eller forsegling af en forurening.

Konstateres en forurening på ejendommen, skal det meldes til myndighederne. Vi kan bistå med kontakten og koordineringen med de relevante myndigheder gennem hele projektet, således at forureningen håndteres og evt. forurenet jord bortskaffes efter gældende regler.

Undersøg for forurening, inden du køber

Overvejer du at købe en byggegrund eller et hus, hvor grunden enten er områdeklassificeret eller V1-kortlagt, bør du overveje, gennem en forureningsundersøgelse, at få klarlagt hvorvidt der er forurening på grunden. Vi kan på baggrund af stedets miljøhistorik, en orienterende forureningsundersøgelse og en risikovurdering belyse og vurdere en evt. forurening samt sundhedsrisiko.

På baggrund af disse undersøgelser kan vi belyse de økonomiske aspekter i forhold til en evt. oprensning.