Jordflytning

Ved håndtering af overskudsjord fra bygge- og anlægsarbejder kan der være store udgifter forbundet med bortkørslen. Andreasen & Hvidberg sikrer en miljømæssig korrekt og økonomisk fordelagtig håndtering af overskudsjord.

Indledningsvis udarbejder vi forslag til prøveantal og jordhåndteringsplan, som aftales i samarbejde med de relevante myndigheder. Prøveprogram udføres med udtagning af prøver, kemiske analyser og endelig udarbejdning af graveplaner. Vi bistår i hele projektforløbet med kontakt til kommune og jordmodtagere, anmeldelse af jordflytning, projektstyring, miljøteknisk tilsyn ved afgravningen samt afrapportering til myndighederne.