Genanvendelse af jord

Ved bygge- og anlægsarbejder er det oftest økonomisk fordelagtigt at genanvende så stor en del af den udgravede jord som muligt. Andreasen & Hvidberg kan være behjælpelige med undersøgelse af jorden og genanvendelse af den del, der egner sig til dette. Vi kan desuden udføre tilsyn og kontrol af genanvendelsen, herunder komprimeringskontrol. Kan en del af jorden ikke genanvendes pga. forurening, kan vi hjælpe med håndtering af overskudsjord, herunder også kontakten til relevante myndigheder.