Ellidshøj Jorddepot

Ellidshøj Jorddepot modtager jord som kan defineres som ren intakt jord, ren muld/sandmuld samt kulturlag stammende fra den pågældende matrikel, hvorfra der afgraves.

Spørgsmål vedr. forhåndsanmeldelse, analyseantal, §52 ansøgning, anmeldelser mv. kan rettes til Andreasen og Hvidberg A/S på tlf.
98 14 32 00 eller på mail til ak@aogh.dk eller shk@aogh.dk.

Spørgsmål vedr. modtagerkontrol, tipning af jord og priser for modtagelse af jord rettes til Jesper Duus på Tlf.: 30 70 13 67.

Driftinstruks

Forhåndsanmeldelse

Procedure for afklaring af jord til Ellidshøj Jorddepot

Procedure for jordmodtagelse