Miljø

Andreasen og Hvidberg udfører, evt. i samarbejde med relevante samarbejdspartnere, undersøgelser af indeklima, jord- og grundvandsforurening samt oprensnings- og afværgeprojekter.

Ved mistanke/viden om forurening af indeklima, jord eller grundvand på din ejendom, kan vi bistå med at fastslå kilde samt omfang af en evt. forurening. Vi har stor erfaring med at udføre forureningsundersøgelser overalt i Nordjylland. Vi kan hurtigt og effektivt give dig et overblik over forureningens kilde, omfang samt muligheder for afgrænsning, oprensning eller forsegling af en forurening.

Når vi indleder en forureningsundersøgelse ser vi på ejendommens historik, herunder tidligere mulige forureningskilder, tidligere boringer samt evt. nuværende mulige forureningskilder. Vi udarbejder et undersøgelsesprogram og foretager relevante undersøgelser og analyser med det formål at fastslå forureningskilde og – omfang. På dette grundlag udarbejder vi en risikovurdering. Vi kan bistå med afgrænsning og oprensning, herunder bl.a. rådgive i forhold til bortskaffelse af forurenet jord, eller forsegling af en forurening.

I forbindelse med en forureningsundersøgelse kan vi gennem hele projektet varetage kontakten til relevante myndigheder. Miljøhistorik, forureningsundersøgelse, analyseresultater og risikovurdering samles i én rapport, som anvendes som dokumentation i samarbejdet med myndighederne.

Konstateres en forurening på ejendommen, skal det meldes til myndighederne. Vi kan bistå med kontakten og koordineringen med de relevante myndigheder gennem hele projektet, således at forureningen håndteres og forurenet jord bortskaffes efter gældende regler.

Undersøg for forurening, inden du køber

Overvejer du at købe en byggegrund eller et hus, hvor grunden enten er områdeklassificeret eller V1-kortlagt, bør du overveje, gennem en forureningsundersøgelse, at få klarlagt hvorvidt der er forurening på grunden. Vi kan på baggrund af stedets miljøhistorik, en orienterende forureningsundersøgelse og en risikovurdering belyse og vurdere en evt. forurening samt sundhedsrisiko.

På baggrund af disse undersøgelser kan vi belyse de økonomiske aspekter i forhold til en evt. oprensning.