Tilsyn og kontrol

Under udførelse af bygge- og anlægsprojekter kan Andreasen & Hvidberg udføre kontrol og tilsyn af geotekniske forhold, således at de ønskede krav for projektet kan overholdes, og at der sikres dokumentation i henhold til kvalitetssikringsplanen.

Kontrolundersøgelserne kan omfatte:

  • Tilsyn og kontrolforsøg ved fundamentsudgravninger.
  • Tilsyn ved pæleløsninger, herunder integritetstest.
  • Tilsyn ved udgravninger for udskiftningsløsninger.
  • Tilsyn/overvågning i forbindelse med midlertidig grundvandssænkning.
  • Komprimeringskontrol og pladebelastningsforsøg.
  • Laboratorieforsøg/materialekontrol af tilfyldningsmaterialer.

Vort laboratorium er ud over de traditionelle rutineforsøg i forbindelse med geotekniske data også udstyret til at udføre proctorforsøg og vibrationsforsøg, der benyttes i forbindelse med komprimeringskontrol.

Komprimeringskontrol

Andreasen & Hvidberg har stor erfaring og specialviden indenfor komprimeringskontrol af fyldmaterialer og kan rykke ud hurtigt. Vi udfører komprimeringskontrol ved isotopsondemetoden til indbygning af fyldmaterialer. Denne metode er en pålidelig og effektiv metode til at kontrollere, at fyldmaterialet lever op til gældende krav. Med isotopsondemetoden kan du oftest have resultatet med det samme så dit projekt ikke bliver forsinket.

Vi udfører også minifaldlodsmålinger og pladebelastningsforsøg, statiske og dynamiske, for bestemmelse af E0-moduler.

Pladebelastningsforsøg og minifaldlodsmålinger

Andreasen & Hvidberg udfører faldlodsmålinger overalt i Nordjylland. Vi udfører målingerne med vores eget udstyr og kan således hurtigt rykke ud, når behovet for undersøgelsen opstår.

Vi udfører også minifaldlodsmålinger og pladebelastningsforsøg, statiske og dynamiske, for bestemmelse af E0-moduler.