Sætningsskader

Ved eksisterende sætningsskader kan Andreasen & Hvidberg hjælpe med vurdering af omfang, identifikation af skadesårsag og begrænsning af yderligere revnedannelse.

Andreasen & Hvidberg kan hjælpe hele vejen gennem processen fra fastlæggelse af skadens omfang over identifikation af, hvilke dele af bygningen der har sat sig, og til identifikation af årsagen til sætningsskaden.

Vi kan desuden hjælpe med forslag til, hvordan skaden begrænses, så yderligere revnedannelse forebygges.