Veje, kloak og tung trafik

Ved vej- og kloakarbejder kan vi hos Andreasen & Hvidberg hjælpe med de geotekniske undersøgelser som belyser jordbunds- og grundvandsforholdene i det pågældende område. Vi har stor erfaring med anlægsprocessen i forbindelse med kloakeringsprojekter og pumpestationer, herunder rådgivning omkring udførelse samt dimensionering af midlertidige afstivningskonstruktioner.

Inden vej- og kloakarbejdet går i gang kan vi tilbyde fotoregistrering af tilstødende bygninger som dokumentation for eventuelle eksisterende skader til forebyggelse af sagsanlæg om forårsagede skader på bygninger.

Vi kan desuden tilbyde leje af avancerede vibrationsmålere som overvåger vibrationsniveauet og sender alarmer, hvis vibrationerne fra arbejdet overskrider de tilladte grænseværdier. Vi har også udlejning af grundvandspejlere, som er tilsluttet samme system.

Endelig tilbyder vi at udføre tilsyn og kontrol undervejs i processen, herunder komprimeringskontrol af genindbygget fyldmateriale.