Dimensionering af spuns, pæle mm

Andreasen & Hvidberg kan hjælpe med dimensionering af spuns og pæle ved alle former for bygge- og anlægsarbejder, herunder midlertidige såvel som blivende konstruktioner. Arbejdet udføres med nyeste designværktøjer/programmer og i overensstemmelse med gældende normer.