Laboratorium

Hos Andreasen & Hvidberg råder vi over eget laboratorium hvor vores laboranter og geolog analyserer jordprøver og udfører relevante forsøg. Vores faciliteter ajourføres med nyeste teknologier og efter gældende standarder.

Miljøprøver analyseres ved ekstern samarbejdspartner, akkrediteret laboratorium certificeret under DANAK

Specifikationer

Jordprøver
Geologisk prøvevurdering iht. DGF-Bulletin 1, ”Vejledning i Ingeniørgeologisk prøvebeskrivelse” som opfylder betingelserne i Eurocode 7
Forsøg Norm/vejledninger
Kornkurver DS/EN 13285-1:2003
Glødetabsbestemmelse DS/EN 12879:2001
Plasticitetsforsøg Bulletin 15, 2001-01-15
Løs og fast lejring Bulletin 15, 2001-01-15
Standard Proctor DS/EN 13286-2:2004
Vibrationsindstampning DS/EN 13286-5:2003
PID-målinger
Feltforsøg Norm/vejledninger
Isotopsondemålinger SV LP 16
Statisk pladebelastning SV LP 8
Minifaldlod Pr. VI 90-4:2007
Sandefterfyldning VD 611.2